Kristisk til prosessen om vei til vindpark: Landbrukskontoret ber om dialog