Får ikke følge førsteklassingen inn i klasserommet første skoledag

foto