Dekker koronautgifter med økte inntekter fra staten og skatten