Kommunedirektøren endrer ikke sitt budsjettforslag