Banksjefene spår 2022: Høyere boligrente – lav arbeidsledighet

foto