Folk ringer ned passkontorene: – Lange ventetider

foto