Strømstans i Lillesand etter røykutvikling i trafostasjon