Strømstans i Lillesand etter røykutvikling i trafostasjon

foto