Nå blir det snart flere ledige pass-timer hos politiet