Nye kriterier for tildeling av boliger: Forbeholdes ikke lengre eldre eller brukere med nedsatt funksjonsevne