Sørlendinger mottok 26,7 millioner fra Nav i 2018

foto