Trafikkulykke på E18 - veien var sperret i seks timer

foto