68 i smitteisolasjon - fire antatte omikrontilfeller

foto