Full sulfid-strid mellom utbygger og vegvesen står i veien for nytt boligfelt