Fløytespill og lokalhistorie på Høvåg museum søndag

foto