Meteorologen: – Det blir en veldig fin sensommeruke