Har endret rutiner etter kritikk fra Sivilombudsmannen

foto