Budsjetterte med 1,2 millioner i driftsresultat, endte med 1,3 millioner i minus

foto