Når alarmen blir din beste venn – må bo og jobbe i nærheten av stasjonen