Vil bygge naust, klubblokale og smie på Verven - møter motstand

foto