Etter mange måneder med dyrtid her til lands, blir fristelsen for stor for mange: Stadig flere tar opp forbrukslån, men samtidig øker også antall klager på den som tilbyr slike lån.

Kundene klager på uforsvarlig kredittvurdering, og mener at banker og kredittinstitusjoner skulle frarådet dem å ta opp lån, melder TV 2.

Bankene er pålagt ansvar for å hindre gjeldsproblemer. I det ligger at de må gjøre en grundig kredittvurdering før de låner bort penger.

– Kundene kan ha rett på lemping av lånet dersom banken har gitt et lån som skulle vært avslått. Kunden kan også ha rett på erstatning dersom banken har brutt regelverket og påført kunden et økonomisk tap, forklarer Jo Gjedrem, seksjonssjef for atferdstilsyn på bank- og forsikringsområdet i Finanstilsynet, til kanalen.

Flere vant fram

Kanalen har innhentet tall fra Finansklagenemnda, som viser at antall saker har hatt en drastisk økning de siste seks årene:

I 2017 mottok sekretariatet for klagenemnda 26 klager knyttet til saker om fraråding av låneopptak, mens de i fjor noterte seg for rekordhøye 78 saker innen dette feltet.

Sekretariatet behandler klagene og kommer til et vedtak. Hvis en av partene klager på utfallet, går ankesaken til behandling i Finansklagenemnda.

– Finansklagenemnda bekrefter at det har vært en nokså stor økning av klager knyttet til tvister om bankenes frarådingsplikt de siste årene, sier Marianne Uppman, avdelingsleder i sekretariatet for Finansklagenemnda, til TV 2.

I 2022 vant finansforetaket fram i I 19 av de 26 sakene. Men i sju av sakene fikk klager en såkalt «lemping av låneforpliktelsen», som betyr at vedkommende ikke måtte betale hele gjelden.

Vil ha sanksjoner

I fjor ble lovverket skjerpet, slik at det ikke er like høy terskel for å stille «slepphendte» banker til ansvar overfor kunder som havner i gjeldsfella.

Nå har Finanstilsynet bedt om at det kan ilegge overtredelsesgebyr, såkalt OTG, dersom utlånsinstitusjoner ikke følger opp dette.

TIPS OSS: forbruker@pmsor.no