Legger ned barnehagen: - Få barn og forskjellsbehandling