Trærne i Storgata ligger tynt an - men kommunen har flere