Søker om å beholde TV-bassenget, men kommunen varsler avslag

foto