Skadet i hodet etter fall på 3-4 meter: Kjørt til sykehus

foto