Vedtatt: Sender Sparebanken-plan ut på høring

foto