– Hva er vitsen med boplikt hvis den ikke blir fulgt opp?