Ber folk passe på: Nå kan det komme 40–50 mm nedbør