Fylkesordfører i Agder, Arne Thomassen. Arkivfoto. Foto: Lillesands-Posten

Jeg er mektig imponert over de som jobber i skolene

Fylkesordførerens hjørne:

Godt nytt år!

Jeg så lenge frem til å kunne møte på kontoret mandag og treffe gode kolleger og slå av en prat, men sånn blei det ikke. Nå er det ei ny og nødvendig runde for å holde smitten nede på et lavt nivå. Denne dugnaden er nødvendig, men det er ikke vanskelig å forstå de som synes at nå tar det på å starte med hjemmeundervisning og hjemmekontor enda en gang. Men dette må vi klare. Vi som har den nærmeste familien tett på er heldige, men mange er de som ikke har møtt sine familiemedlemmer på mange måneder. Det er krevende. Det å måtte følge familiemedlemmer til sykehusdøra og deretter ikke kunne dra på besøk, er tøft.

Agder har ganske gode smittetall nå og sammen må vi jobbe knallhardt slik at dette fortsetter slik.

Fylkeskommunen har 11 000 elever som skal få sin undervisning. Jeg er mektig imponert av alle som jobber innenfor skolene våre og som klarer å få denne kabalen til å gå opp. Det er god planlegging og lang erfaring med mye kompetanse. Det er viktig at vi klarer å holde undervisningen i gang for våre elever.

Fagskolen med 500 studenter har måtte følge universitetet og har nå fjernundervisning. Det er heller ingen enkel sak for de ansatte, all honnør.

Våre elever skal også komme seg til skole der det ikke er mulig å kunne gå eller sykle. AKT har gjennom alle disse månedene gjort en fenomenal jobb og klart å finne løsninger der det har sett ganske håpløst ut. De ansatte i administrasjon og bussjåførene har det krevende. De må også ta hensyn til seg sjøl og ikke bli smittet.

Raset på Gjerdrum har gjort et enormt inntrykk på alle i hele landet, ja utover store deler av verden har mange fulgt med. For alle berørte familier er dette grusomt og det verste man kan oppleve. Mest sannsynlig har ti mennesker omkommet og veldig mange har mistet alt de eier. Mine tanker går også til en kommune, som ordføreren så godt beskriver, er i knestående. En kommune leverer alle tjenester. Her ser vi hvor viktig en kommune er og hvor godt og velfungerende det er i dette landet. Kommunene tar ansvar for hele livsløpet og når en slik katastrofe inntreffer så rammes alle tjenesteområder. Det blir krevende å få denne kommunen tilbake til der de var, men etter å ha fulgt dette via nyhetene er jeg optimist. En enorm dugnadsånd kjennetegner denne og mange andre kommuner i vårt land.

Det er umulig å ikke komme innom redningspersonellet. Som ordfører i Lillesand gjennom 16 år opplevde jeg mye av det vi har fått med oss fra Gjerdrum, men i en helt annen målestokk. På Gjerdrum har vi sett topptrente mennesker som yter alt det som er mulig å få til. Profesjonelle politifolk som leder arbeidet og som har med seg alle faggrupper. Det er et betryggende samarbeid og når både kongen, dronningen og kronprins Håkon stiller opp gir det et viktig signal. Vår statsminister og justisminister møtte tidlig opp. Det viser at vi står sammen!

En annen viktig sak i vårt land er Nullvisjonen om ingen drepte eller hardt skadde i trafikken. Det er bra at vi i fjor fikk dette ned i nittifem personer, men det er nittifem for mye. På Agder ble tre mennesker drept og dette ble markert denne uka. Markeringen ble ikke slik vi ønsket, men slik måtte det bli under en pandemi. Nedgangen viser at det er svært viktig å jobbe forebyggende. Her har vi alle et ansvar som sjåfører ved å følge regler og vise aktsomhet. Sjøl tenker jeg mye på at det kan være fort gjort å komme opp i en situasjon der mennesker kan bli skadet. Andre viktige årsaker til reduserte dødsfall er kvaliteten på kjøretøyene og ikke minst kvaliteten på våre veier. Her er det viktige å fortsette investeringer i trafikksikkerhet og nye veier.

Selvmord er en annen årsak til høye dødstall. Over seks hundre mennesker velger denne utveien hvert år. Her har vi en formidabel dugnad hvor alle kan bidra både som lytteposter og rådgivere. Både innfor skole og arbeidsliv må vi øke innsatsen. Vi kan øke innsatsen på hver vår kant.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Når vi er inne i et nytt år, blir det utfordrende for næringslivet i hele Agder å komme i gang igjen. Noen har klart seg, men svært mange har en lang vei tilbake. Det er vår felles oppgave å støtte opp under virksomhetene slik at veien tilbake til god aktivitet blir kortere.

Agder fylkeskommune har mange spennende prosjekter som skal gjennomføres og påbegynnes dette året. Veier skal sikres, broer bygges og vedlikehold skal gjennomføres. På skolesektoren er arbeidet med Fagskolen kommet i gang og Tangvall videregående skole påbegynnes. I Farsund skal ny skole innvies på høsten. Det blir en flott og modernisert sentrumsskole.

I Setesdal er det en ny giv med Unesco-godkjenningen. Medarbeider er ansatt og mulighetene ligger åpne.

Arendal kommune gjorde en svært god jobb med batterifabrikken. For hele Agder er dette en utrolig gledelig nyhet. Ringvirkningene av en slik fabrikk er enorme og vil gi et løft. Jobben de andre kommunene har gjort vil også gi resultater fremover i tid. En batterifabrikk viser vei i det grønne skiftet.

Vår jobb som fylkespolitikere er å skape aktivitet over hele Agder!

Arne Thomassen (H)

Fylkesordfører