Arkiv/Illustrasjon

Krever at ordfører tar tak i skilting på sjøen

En fastboende ved vannkanten er frustrert over at båter ikke overholder fartsgrensene, og at kommunen ikke gjør noe med det.

Det er en fastboende i Indre Årsnes med eiendom et par hundre meter innenfor innløpet til Isefjærfjoren på Åmland som sender brev til ordfører Einar Holmer-Hoven.

– Ved min strandeiendom er fjorden kun 32 meter bred, men mer enn 50 prosent av båtene som passerer respekterer ikke gjeldende regel, 5 knop innenfor 50 meter fra land, skriver han.

Tatt kontakt før

Det er ikke første gangen han kontakter ordføreren om samme sak.

– Jeg har tidligere år forsøkt å få kontakt med tidligere ordfører, Arne Thomassen, for om mulig å få kommunen til å sette opp skilt ved innløp til Isefjærfjorden, som viser fartsbegrensning i tiden 15. juni til 15. august.

– Fikk da tilbakemelding at det ikke var ønskelig med for mye skilting i skjærgården, skriver han.

Videre påpeker han at han observerer skilting som fungerer andre steder.

– Ved innløp til Gamle Hellesund fra sørøst er det skiltet med kommunens fartsbegrensning og her ser jeg at båter justerer farten til gjeldende regel. Jeg er overbevist om at et tilsvarende skilt ved innløp til Isefjærfjorden ville ha medført betydelig lavere fart også der, skriver han.

Ikke feriegjest

I vår fikk han brev fra ordfører adressert «til kommunens feriegjester», noe han altså ikke er.

– Kanskje fordi jeg har ei båtbu og brygge ved fjorden. Jeg har vært fastboende på Indre Årsnes i over 60 år, skriver han.

Nå ønsker han imidlertid at ordfører sender et nytt brev til ferieeiendommer i skjærgården og informerer om gjeldende restriksjoner.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Og anmoder voksne om å lære sine barn om regler til vanns, og i tillegg at kommunen setter opp flere skilt nær trange områder som viser hvilken fart som er tillatt.