Ordfører Gyro Heia (Sp) Foto: Sindre Haugen Mehl

«Med tro på en ny vår»

Ordførerens hjørne:

Gjennom de siste ukene kan man si det har vært en reise gjennom en berg og dalbane. En berg og dalbane som har handlet i all hovedsak om vind. Den vinden jeg snakker om er nok ikke veldig overraskende det vedvarende temaet vindkraft i Birkenes kommmune, og i Lillesand for den saks skyld. Jeg tror ikke jeg er alene i denne karusellen, da jeg vet det er mange både forkjempere og motstandere som også automatisk blir frivillig eller ufrivillig passasjer på denne reisen.

Som ordfører i en kommune med en pågående sak knyttet til vindkraft, kjenner jeg på at den krever nesten all min tid. Ikke fordi jeg selv gir den så mye plass på agendaen, men fordi det blir definert inn i agendaen min av andre. Slik er en ordførers hverdag, noe kan man bestemme selv, mens mye blir bestemt av andre.

Men jeg mener det snart er på tide å vie mer tid og oppmerksomhet til andre saker også, saker som for mange innbyggere er vel så viktige som vindkraftens «to be or not to be». Jeg har derfor lyst til å fortelle dere litt om hva som rører seg i Birkenes under det ganske så massive «vind-teppet». For det skjer faktisk en del positivt i kommunen vår.

I forrige kommunestyre hadde vi en utrolig god debatt knyttet til Samskapingssenteret på Birkeland, eller «innbyggertorvet» om du vil. Her ble det løftet opp spennende tanker om hvordan innbyggerne, kommunen og næringslivet kunne sammen bidra til å skape et samlingssted for innbyggere i alle aldre, tilpasset fremtidens behov. Det var snakk om man kunne skape et sted med tjenester som gjorde det lettere for eldre å få tilgang til flere tjenester på ett sted. I ungdomsrådet var det også klare tanker og ønsker om å skape et sted der ungdommer på Birkeland kunne møtes. Og det gleder mitt ordførerhjerte når jeg lyttet til deres innspill. Vi har noen skikkelig engasjerte og flotte representanter i ungdomsrådet.

Jeg håper vi klarer å videreføre denne gode debatten videre med fokus på utvikling og får til å sluttføre en tanke og diskusjon om sentrumsutvikling som ble startet allerede så tidlig som i 2007. 14 år etter blir opp til meg og kommunestyret å ta det ansvaret på vegne av dere som innbyggere.

Det skjer mye spennende på næringsfronten for tiden i Birkenes. Jeg har etter nyttår deltatt på flere møter med ulike aktører som ser mulighetene som ligger i Birkenes kommune. Jeg opplever at vi har et næringsliv som ønsker å skape arbeidsplasser og utvikling i vår kommune. De er opptatt av vår lange og tradisjonsrike historie innenfor både treindustrien og annen industri. Denne positive driven skal jeg på vegne av kommunestyret ta vare på å og samarbeide med næringslivet videre om. Jeg er god i troen om at spennende ting kan skje fremover.

Apropos vår lange historie innen trevirke. Det er spesielt to prosjekter jeg har blitt engasjert inn i og som jeg synes er utrolig spennende. Disse representerer reisen et tre i gamle dager tok fra hei til hav. Det ene er et prosjekt en entusiastisk gjeng med frivillige har holdt på med en stund, som handler om å bringe den gamle og kjente fløtebåten Padda i stand igjen. Planen er at den skal bli utstilt langs Rv 41, slik at forbipasserende kan bli kjent med både den viktige fløtehistoreien og kulturminnet Padda.

Det andre prosjektet jeg er med i en arbeidsgruppe på, sammen med både frivillige og næringsliv, er et prosjekt om å lyssette Lina, den gamle jernbanetrassen på Birkeland. Målet her er å lyssette og få frem flere gamle kulturminner langs denne strekningen. Her vil man også legge til rette for kortreiste turer med benker for en liten hvil eller rast om man skulle ønske det. Ingenting er klappet og klart i noen av disse prosjektene, men vi håper at vi klarer å samle inn nok midler, til å komme i mål med begge prosjektene. Der et er krevende prosesser begge deler, da man er avhengig av mye velvilje og innsats fra eksterne bidragsytere og frivillige. Så vi smører oss med tålmodighet i begge prosjektetne og vet at Rom ble ikke bygget på en dag, men det ble bygget ved å legge riktig stein på stein.

Jeg kan også fortelle at det er god driv i vaksineringen i kommunen. Idrettslaget på Birkeland har stilt sitt klubbhus til disposisjon for vaksineringen av større grupper, noe som har fungert veldig fint. I tillegg har vi vært utrolig heldige frem til nå med lite smitte og dermed lave konsekvenser knyttet til tjenestetilbudet i kommunen sammenlignet med omliggende kommuner. Skoler og barnehager har ikke blitt stengt ned, og sykehjem og boveiledertjenestene har kunne drifte på en god måte uten smitteutbrudd, for å nevne noen. Denne informasjonen er selvfølgelig som en ferskvare, som fort kan snu til det motsatte. Men enn så lenge ønsker jeg å benytte muligheten til å takke dere alle for at dere fortsatt holder ut og tar hensyn til hverandre ved å bidra med å respektere retningsljer og anbefalinger knyttet til Covid-19. Noen har en gang sagt « det vil komme en ny vår».. Og det kan vel kanskje stemme i vårt tilfelle, med tanke på våren 2020 som ble delvis frarøvet mange slik vi hadde planlagt den. Vi får i hvert fall håpe på at det vil se lysere ut om noen måneder.

Til slutt vil jeg avslutte med et sitat fra William Shakespeare. Et sitat jeg av og til tar frem når jeg grubler på ting, opplever store fronter i ulike politiske saker eller for den saks skyld i privatlivet. Så med disse ordene, til deres ettertanke, ønsker jeg dere en fin helg og en fin vinterferie for de som er så heldige å ha det.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

«Det er ingenting som bare er positivt eller negativt. Det er vår egen tenkning som gjør det til dette»

Varm hilsen fra Gyro- ordfører