Kontraktsignering: Regional utviklingsansvarlig Anders Berge-Westgaard (t.v) signerte på vegne av Telenor, og Einar Holmer-Hoven (t.h) på vegne av kommunen. IT-sjef Andreas Brovig (i midten) har jobbet medfiberutbygging i Lillesand siden 2016. Foto: Christian Nørstebø

Nå blir det full fiberdekning i Lillesand

Signerte millionavtale om utbygging av høyhastighets bredbånd til det siste området i Lillesand. – En merkedag for kommunen, sier ordføreren.

– Når dette området er ferdig utbygd, vil så å si alle husstander i kommunen ha tilgang til fiber, sier Andreas Brovig, IT-leder i Lillesand kommune.

Fredag signerte kommunen og Telenor kontrakten om bredbåndsutbygging til 99 husstander nord i kommunen. Området strekker seg geografisk fra Bjørkestøl i øst, over Storemyr og Eikeland, og opp til Kornbrekke i vest.

Brovig har jobbet med saken siden bystyret i 2016 vedtok «Strategisk plan for bredbåndsutbygging», med et mål om full fiberdekning innen 2023.

– Jeg var med å skrive planen, og må innrømme jeg måtte gjette litt da vi satte fristen til 2023. Da er det ekstra artig at sluttdatoen i denne siste kontrakten er 31.12.2022, sier han.

Opp mot 300.000 per husstand

Telenor tror de blir ferdige en god stund før fristen.

– Innen neste sommer tror jeg vi er ferdig. Og folk vil bli koblet opp fortløpende, etter hvert som utbyggingen skrider fram, sier Anders Berge-Westgaard. Han er regional utviklingsansvarlig i Telenor.

Prosjektet er beregnet til å koste rundt 8,4 millioner kroner. Telenor går inn med omtrent halvparten, og Lillesand kommune med én million. Resten finansieres av midler fra fylkeskommunen og staten.

Berge-Westgaard sier de aldri ville bygget ut i området uten et samarbeid med det offentlige.

– Skal vi bygge ut noe rent kommersielt, må prisen for å legge fiber helst ikke overstige 20.000 kroner per husstand. Enkelte av adressene i dette området vil koste opp mot 300.000 kroner, per husstand, sier han.

Signerte: Anders Berge-Westgaard signerte kontrakten, etter at Einar Holmer-Hoven hadde både signert og stemplet på vegne av kommunen. Foto: Christian Nørstebø

Han presiserer at etableringskostnaden for kundene blir den samme som i mer tettbebygde strøk, knappe 2000 kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Starter til sommeren

– Vi planlegger å starte med salg rundt sommeren. Hovedsakelig digitalt, og kanskje med noen selgere som går rundt. Det kommer an på behovet, og smittesituasjonen. Tidligere har vi hatt folkemøter, men det vil vi unngå under pandemien, sier Berge-Westgaard.

Han regner med entreprenør vil komme i gang med den fysiske utbyggingen i september eller oktober. Telenor har hatt ansvaret for flere utbyggingsprosjekter i kommunen, og ifølge dem selv pleier selgerne å bli ønsket hjertelig velkommen i områdene, gjerne med kaffe og kake:

– Vi er glade for at vi igjen får lov til å bygge et prosjekt for Lillesand. Dette er artige prosjekter å holde på med. Og vi ser det på selgerne våre, de må jo nesten på kakeavvenning etter de har vært ute og solgt i disse områdene. Sånn er det ikke i byene, sier moderniseringsdirektør Arne Quist Christensen, som deltok på møtet digitalt.

Tommel opp: Telenors moderniseringsdirektør Arne Quist Christensen deltok digitalt. Foto: Christian Nørstebø
Les også
Nå har hele bygda fiber

Stadig viktigere

– En sikker og rask internettforbindelse er noe av den viktigste infrastrukturen innbyggerne kan ha. De som bor i grisgrendte strøk trenger det minst like mye som dem som bor i byen, sier ordfører Einar Holmer-Hoven, som signerte kontrakten på vegne av kommunen.

Moderniseringsdirektøren er enig:

– Viktigheten av et godt bredbånd har blitt særlig tydelig under koronapandemien, med blant annet hjemmekontor og hjemmeskole, sier Christensen.

De skryter begge av Brovig:

– Uten en så fremoverlent holdning fra IT-avdelingen, vet jeg at vi ikke hadde kommet så langt som vi har gjort i dag, sier Holmer-Hoven.

Brovig takker for rosen:

– Men vi hadde ikke fått det til uten de politiske vedtakene, godt samarbeid og velvilje fra Telenor.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Fremst i landet

Brovig sier at Lillesand er en av de fremste kommunene i Norge på fiberdekning.

– Vi ligger på topp i Agder. Når dette prosjektet er ferdig, er det snakk om 99,9 prosent dekning til fastboende. De få promillene som eventuelt mangler, er for eksempel adresser der folk har takket nei til fiber, og så har det flyttet inn nye folk på adressen i ettertid. Hvis de ønsker bredbånd, får vi til noe der også, sier han.

– Dette er siste området som bygges ut i Lillesand. Vi er kjempefornøyd med å få dette på plass. Det er en merkedag for Lillesand, sier Holmer-Hoven.

Feiret med kake: Telenor stilte med kake på merkedagen. Foto: Christian Nørstebø
Les også
Signerte bredbåndavtale til 18 millioner