FORNØYD: Gunnar Kulia i næringsforeningen er positiv til flere av tiltakene fra regjeringen. Foto: Sindre Haugen Mehl

Nye økonomiske tiltakspakker:– Viktig med lokale midler

Tirsdag la regjeringen fram nye økonomiske tiltakspakker. Næringsforeningens leder i Lillesand er fornøyd, men savner én ting.

– Det ser ut til å være god helhet i tiltakene.

Det mener Gunnar Kulia, leder i næringsforeningen, etter å ha gått gjennom detaljene i de økonomiske tiltakene som ble fremmet tirsdag.

Særlig betryggende er regjeringens presisering rundt den kommunale kompensasjonsordningen.

– Det er viktig med lokale midler som kan sikre bedrifter som ikke ivaretas godt nok av nasjonale ordninger, forteller Kulia.

I denne er det foreslått 1 milliard kroner til kommunale vurderinger knyttet til kompensasjon.

Dette kommer i tillegg til kommuners kompensasjon for samlede merutgifter og mindreinntekter som følge av nasjonale, regionale og lokale smitteverntiltak (se nederst i saken), samt andre øremerkede midler.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Den økonomiske pakken knyttet til lønnskompensasjonsordning for arbeidsgivere er ment for å holde folk i arbeid, men denne er ikke helt på plass enda.

Dette har derimot finansminister Trygve Slagsvold Vedum annonsert vil være klart i løpet av uken.

Lønnskompensasjon for arbeidsgivere er spesielt viktig innad restaurantbransjen. Dette er også næringsgruppen Kulia er aller mest bekymret for.

– Det er viktige detaljer rundt vilkår for lønnskompensasjonsordning som må på plass slik at bedriftene bruker ordningen, konkluderer Kulia.

– Men, selv om lønn helt klart er en dimensjon, er det også en del faste kostnader bedriftene har. Det som er noe overraskende er at når denne strømkompensasjonsordningen kom for enkelte husstander, så har det ikke vært noen ting til enkelte bedrifter som har vært rammet av høye strømpriser. Det er klart at man må lage generelle ordninger, men i ordningene må man ta inn de vesentlige utgiftene knyttet til lokaler, strøm og andre kostnadselementer, sa Kulia i forkant av pressekonferansen.

Til tross for de strenge inngrepene som ble presentert mandag, lar Kulia seg bli imponert av storsamfunnet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Det er flott å se at Norge løfter dette kollektivt enda en gang på en veldig lojal måte. Det slår meg igjen og igjen at vi er heldige i Norge som har så pass høy tillit mellom oss.

Dette er tiltakene for næringslivet:

* Forlenge den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet ut 2021 med enkelte justeringer i innretningen.

* Utvide den kommunale kompensasjonsordningen for lokale virksomheter (1 mrd.)

* Gjeninnføre lånegarantiordningen.

* Gjeninnføre støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer for perioden desember 2021 – mars 2022.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

* Vurdere muligheten for å gjøre det enklere å søke om utsettelser av skatte- og avgiftsinnbetalinger.

* Utvikle en ny lønnsstøtteordning som er tilpasset situasjonen og andre støttetiltak.

* Dekke kostnader knyttet til koronarelatert sykefravær fra og med dag 6.

* Gjeninnføring av flypassasjeravgiften utsettes til 1. april 2022.

Tiltakene for kommunesektoren:

* Forlenge kompensasjonsordning for togselskaper og kommersielle buss- og båtruter (SD) til og med mars 2022.

* Kommunene og fylkeskommunene skal kompenseres for samlede merutgifter og mindreinntekter som følge av nasjonale, regionale og lokale smitteverntiltak (KMD). Arbeidsgruppen som vurderer merutgifter og mindreinntekter videreføres for 1. halvår 2022.

* Fylkeskommunene vil få kompensert netto merutgifter/mindreinntekter til kollektivtransport fram til og med mars 2022 dersom dette overskrider de midlene som er allerede er foreslått bevilget til formålet.

Les også
Dette er regjeringens nye koronatiltak:– Nå er det alvor