annonse

Opphever totalforbudet mot arbeid i skogen

Skogsdrift
Skogsdrift:

Brannsjefene på Agder har besluttet å oppheve totalforbudet mot aktivitet i skog og utmark.

Jørund Flaa

- Siste dagers nedbør, og endring i værtype i nær fremtid, gjør nå at ilagte restriksjoner på skogsdrift, linjerydding og kantslått fra brannvesenet oppheves, opplyser 110 Agder på Twitter. 

Brannvesenet gjør oppmerksom på at lokale forhold må tas hensyn til når arbeid i skog og annen utmark skal utføres.

- Tilgjengelig slokkeutstyr må vurderes fortløpende da vi fremdeles har jordsmonn og vegetasjon som er tørt og utsatt, opplyser brannvesenet.

Oppheving av restriksjoner og forbud gjelder jakt og arbeid i skog og annen utmark. Det presiseres at bålforbudet i tidsrommet 15. april til 15. september står som før, og at aktsomhetsplikten til enhver tid er gjeldende.

- Det er ikke restriksjoner på grilling på egen eiendom. Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann, opplyser Østre Agder brannvesen. (Agderposten)

annonse