Ordfører og entreprenør glad for kunstgress-avgjørelse

(Agderposten) Både ordfører Einar Holmer-Hoven og Bjørn Heldal sier seg godt fornøyd med dommen i Agder Lagmannsrett. Cowi er naturlig nok ikke like fornøyd med å bli idømt erstatningsansvaret for skadene på kunstgressbanen.

Konsulentfirmaet Cowi har fullt erstatningsansvar for kunstgressbanen på Holta. Det slår Lagmannsretten fast. Det betyr at Lillesand kommune frifinnes for alt ansvar for den dårlige kvaliteten på banen. I Tingretten tapte kommunen mot alle tre parter: byggeleder Cowi, entreprenør Heldal og leverandør Unisport. Men i Lagmannsretten ble Cowi tildelt alt ansvar for feilene.

Les også
Konsulentfirma idømt erstatningsansvar for skader på kunstgress

– Vi er veldig fornøyd med dommen som skiller seg fra tingrettens dom. Der fikk kommunen skylda fordi det ikke hadde blitt reklamert innen riktig tid, men nå er det stadfestet at dette ble gjort riktig, sier Lillesand-ordfører Einar Holmer-Hoven til Agderposten.

Dommen betyr at Cowi må erstatte skadene på banene. Dette vil ifølge Holmer-Hoven koste mellom 6,5-7 millioner kroner. Dette er kostnader kommunen måtte tatt dersom tingrettens dom ble stående.

Dommen har imidlertid ikke tatt høyde for erstatningsbeløp. Den fastslår kun hvem som sitter med ansvaret.

Saksomkostninger

Kommunens anke mot Heldal og Unisport vant derimot ikke frem. Dermed må Lillesand betale saksomkostninger som beløper seg til knapt seks millioner kroner. Totalt er dommen i Lagmannsretten likevel en seier for kommunen.

– Det er gledelig av to grunner. Det er både gunstig økonomisk og det frikjenner kommunen for dårlig arbeid. Vi sitter likevel igjen med relativt høye kostnader, men når vi først tok skrittet og gikk til anke er vi langt bedre stilt med denne dommen, sier ordføreren, som påpeker svært høye saksomkostninger.

– Man kan bli litt oppgitt av de høye kostnadene. Rundt 4.000 kroner i timen. Og Lagmannsretten har ikke gjort noen forkortning av dette.

Han forteller videre at det ville vært rundt ti millioner kroner dyrere for Lillesand kommune om dommen fra tingretten hadde blitt stående.

FORNØYD: Lillesand-ordfører Einar Holmer-Hoven er fornøyd med dommen fra Lagmannsretten.

Tung sak

Bjørn Heldal, daglig leder i Heldal Entreprenør AS, sier til Agderposten at han er godt fornøyd.

– Det har vært en tyngende sak. Det kan vi ikke legge skjul på. Spesielt når det er i hjemkommunen. Derfor har vi gjentatte ganger forsøkt å komme til forlik, sier Heldal.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Heldal har hele tiden vært klare på at de har levert etter byggeleders (Cowi) bestilling.

– Vi må levere det vi er pålagt i kontrakten. Det er en trasig sak, men vi er glad for at det gikk slik på vegne av oss selv, sier Heldal.

Dommen fra Lagmannsretten er ikke rettskraftig. Det betyr at partene kan anke i løpet av 30 dager.

Uenige

Cowi skriver i en kort kommentar at de er uenige i dommen og vil gjøre en analyse av den for å vurdere hva de skal gjøre.

Dommen kan også bli betydningsfull for andre kommuner som har vurdert å gå til sak om dårlige kunstgressbaner.