Gebyr illustrasjon: N/A Foto: Truls Bjørkum Larsen

Reagerer på etterfakturering

Flere har registrert to boenheter på sin eiendom uten å være klar over det. Det er de nå, etter å ha mottatt krav om dobbelt abonnementsgebyr for vann- og avløp.

Birkenes kommune har mottatt flere henvendelser fra innbyggere som reagerer på en dobling av abonnementsavigften. Felles for de fleste er at de ikke har vært klar over at eiendommen er registrert med to boenheter.

Les også
Vil ikke betale vann- og avløpsgebyr for garasjen

Etterfakturering

Enkelte reagerer også på at man etterfakturerer for et halvt år uten forhåndsvarsling.

– Dette synes noe underlig at jeg blir etterfakturert fra 1.1—20 når jeg ikke har fått informasjon om dette før 7.7.-2020. Hadde jeg blitt informert om dette, så hadde jeg jo endret dette hos Byggsak. Det har jo tidligere vært tillatt med en hybeI/leilighet uten å betale ekstra avgift. Utfra min vurdering så kan det ikke faktureres for en avgift uten at eier er informert. Eventuelt tilsendt tilleggsfaktura, som nevnt i deres brev, vil ikke bli betalt av meg, skriver en innbygger. Han er ikke alene om å varsle at regningen ikke vil bli betalt.

Eieren av Kalvåsen 8 viser til at han flere ganger har vært i kontakt med kommunen om eiendommen og krav om endring i matrikkelen.

– Henviser til mottatt brev datert 6.7-2020 vedr. endring i forskrift som innebærer at jeg skal betale for to boenheter. Henviser til tidligere korrespondanse jfr. brev 8.11-2018 og 22.4-2020. Disse brevene omtaler jo hvordan Birkenes Kommune endret min eiendom fra Kalvåsen 8 til Kalvåsen 8 A og B. Når dette fortsatt ikke er tilbakeført, så oppstår det et nytt krav som følge av dette. Ber på ny om at dette tilbakeføres snarest. Kan ellers opplyse at jeg fortsatt har to abonnementer hos Libir inntil dette blir endret i matrikkelen. Hvis jeg mottar faktura for to boenheter som nevnt i brev, så vil ikke dette kravet bli betalt. Dette utfra nevnte korrespondanse i saken, heter det i brevet.

Flere henvendelser

De fleste som henvender seg til kommunen ber om at det kun registreres en boenhet på eiendommen deres.

– Jeg ser at eiendommen gnr.89 bnr.15 er registrert med to boenheter, da huset er bygget med hybelleilighet. Denne har vært en del av hovedleiligheten siden vi kjøpte huset i 1989 og har heller ikke kjøkken. Jeg mener dermed at det kun skal betales et abonnementsgebyr i Bakkemoen 17.

– Da vi kjøpte denne boligen med totalrenoveringsbehov i 2005, ble den umiddelbart omgjort til én boenhet, og har fungert som enebolig siden det, opplyser eieren av Osebakken 50.

– Huset har en inngangsdør som er i bruk. Vi bruker alle rom i huset selv. Det fins bare ett kjøkken, en inngang og alt bruker vi selv. Tidligere, flere år før vi overtok huset, hadde en tidligere eier omgjort huset til en boenhet. Ingen andre bor her. Vi overtok huset 07.06.14. Dere er velkommen på besøk om dere om dere ikke tror på oss, skriver eieren av Bakkemoen 28.

– Til informasjon så kjøpte jeg ovennevnte eiendom 1.3-1997. Jeg ble da informert om at han som opprinnelig bygde huset, planla en «hybel/bodel» til sin datter. Etter dette har det vært flere eiere før jeg kjøpte huset. Da jeg overtok var det ikke noe kjøkken/bad i denne planlagte «hybel/bodelen», kun et soverom/toalett. Jeg fjernet døren inn til soverom/toalett og erstattet dette med en åpen «bueløsning» i 1997. Til informasjon er det slik i dag også, opplyser eieren av Berse Terrasse 9.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Samme regler i Lillesand

Også Lillesand kommune har endret sitt gebyrregulativ, men her har man ikke hatt den samme pågangen av folk som presiserer at de kun har en boenhet. Dette kan kanskje ha sammenheng med at man i Lillesand gir et romslig bunnfradrag i eiendomsskatten for hver boenhet. Dette vil forsvinne om matrikkelen endres til en boenhet.

Les også
Lillesand dyrest på tilkobling
Les også
Flere har fått fradrag de ikke skulle hatt