Få igangsettingstillatelser: I 2021 ble det gitt færre igangsettingstillatelser i Lillesand enn det har blitt gjort på 17 år. (Illustrasjonsfoto) Foto: Illustrasjonsbilde

Rekordlavt antall byggestarter

Det har ikke blitt gitt så få igangsettingstillatelser i Lillesand på 17 år. I Birkenes er utviklingen motsatt.

I 2021 ble det gitt 30 tillatelser til å sette i gang bygging av boligbygg i Lillesand kommune. Dette er det laveste antallet på hele 17 år. Sist gang tallet var lavere var i 2004 da det ble gitt kun 26 igangsettingstillatelser.

En igangsettingstillatelse betyr at et byggeprosjekt har fått tillatelse til å starte av kommunen. Det betyr ikke at prosjektet ble ferdigstilt eller påbegynt, men antall tillatelser gitt er likevel en god indikator på byggeaktiviteten i løpet av ett år.

Sammenlignet med året før, ser vi en nedgang på 55 % fra 66 tillatelser i 2020. Om vi sammenligner tallet fra 2021 med snittet de fem foregående årene, ser vi at det tilsvarer en nedgang på hele 64 prosent fra snittet, som lå på 84 tillatelser i året.

I Birkenes har utviklingen gått andre veien. I 2021 ble det gitt 24 igangsettingstillatelser, sammenlignet med 8 året før, gir dette en økning på 200 prosent.

Det har i årene 2016–2020 i snitt blitt gitt 21 igangsettingstillatelser i Birkenes. I 2021 har det da vært en 12 prosent økning over snittet.

Uforutsigbart marked

Tallene kommer fra markedsplassen Byggstart. De har fulgt nøye med på utviklingen i markedet da pandemien kom. Byggstart hjelper privatpersoner som skal i gang med større byggeprosjekter med å finne rett entreprenør.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Vi følger nøye med på utviklingen, men det er ikke enkelt å komme med presise prognoser når markedet preges av store omveltninger i verden. Først kom en pandemi som snudde verden på hodet og gjorde markedet uforutsigbart. Deretter fulgte en rekordøkning i både byggevarepriser og strømpriser. Nå kan i Ukraina påvirke globale råvaremarkeder og renter, og vi har ikke nødvendigvis sett det siste av pandemien ennå, sier Andreas Jebsen i Byggstart.

– Vi har også sett at pandemien slo positivt ut på byggemarkedet med økt aktivitet. Mange brukte pandemien til å pusse opp, og nordmenn bygget på hus og hytter som aldri før. Hvordan markedet vil se ut når ting normaliserer seg, blir spennende å se.

Følger nøye med: Daglig leder i Byggstart, Andreas Jebsen, sier de følger nøye med på markedet etter at pandemien kom. Foto: Byggstart

Hva skulle bygges og hva ble bygget?

25 av tillatelsene som ble gitt, ble gitt til mindre boligbygg som eneboliger og rekkehus. Hele 23 av disse ble gitt til eneboliger alene. Kun fem tillatelser ble gitt til større bygg som boligblokker.

Tallet for bygg som ble ferdigstilt i 2021 er atskillig høyere enn igangsettingstallet – det ble fullført hele 58 boligbygg i 2021. Dette er ikke uvanlig at nybygg tar mer enn ett år å bygge, avhengig av størrelse og kompleksitet, og det er også mye som kan påvirke når et prosjekt blir ferdigstilt. Av disse 58, var 37 av slaget mindre boligbygg, hvorav 23 var eneboliger, og det ble fullført 21 større boligbygg.

I Birkenes var 24 av tillatelsene mindre boligbygg, 11 av disse ble gitt til eneboliger.

I kommunen ble det fullført 19 boligbygg, disse var i kategorien mindre boligbygg, ni av disse eneboliger.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også
Boligmarkedet: – Et godt tidspunkt å selge på