FLYTTER: Når nødmeldesentralene for politi, brann og AMK samlokaliseres, må AMK på Fyresmoen i Lillesand flyttes til Kristiansand. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Anne Gro Ballestad

Samlokaliserer nødsentralene; 24 årsverk flyttes fra Lillesand til Kristiansand

(Agderposten) AMK, brann og politi skal samlokalisere sine nødmeldingssentraler i Kristiansand.

Fredag ga sykehusstyret sin tilslutning til en intensjonsavtale for samlokaliseringen.

– Jeg tror en samlokalisering av de tre nødmeldesentralene vi skape gode synergier i regionen. Dette er også en tydelig anbefaling fra klinikken og fagmiljøet, og deres faglige vurderinger har veid tungt, sier sykehusdirektør Nina Mevold.

Nærpolitireformen slår fast at nødmeldesentralene til brann og politi skal samlokaliseres, mens helse (akuttmedisinsk kommunikasjonssentral – AMK) skal inviteres til å være med i en samlokalisering. Sørlandet sykehus vurderer at det å samlokalisere AMK med de øvrige nødmeldesentralene har flere fordeler enn om AMK-sentralen skal driftes videre alene.

God prosess

– Vi har hatt gode prosesser med involvering av blant andre medarbeidere, tillitsvalgte og brukerutvalg, der fordeler og ulemper har blitt lagt på bordet og veid mot hverandre, sier Mevold.

FORNØYD: Klinikktillitsvalgt ambulansesjåfør Lars Vereide ved ambulansestasjonen i Arendal ser frem til en samlokalisering av alarmsentralene AMK, brann og politi. Foto: Frank Johannessen

Dette støttes av Lars Vereide, ambulansearbeider og klinikktillitsvalgt for Fagforbundet ved Sørlandet sykehus.

– Vi var i begynnelsen bekymret for at lokaliseringen skulle skje utenfor Sørlandet, og vi ville ha mistet 30 statlige arbeidsplasser med mye god kompetanse. Men etter at det ble bestemt at AMK fortsatt skal være på Sørlandet, har det vært sunne gode informasjonsrunder og dialogmøter.

Det vil fortsatt være tre selvstendige sentraler som samlokaliseres. Det er i dag 24 årsverk ved AMK-sentralen i Lillesand.

Inn i nytt politihus i Kristiansand

Samlokaliseringen skal skje når det nye politihuset i Kristiansand står ferdig. Foreløpig er det ikke bestemt hvor det skal bygges. Det er med andre ord noen år fram i tid.

– Samlokalisering vil bli nyttig for sikkerheten. I dag er de tre sentralene plassert rundt om på Sørlandet: Politi i Kristiansand, AMK i Lillesand og brann i Arendal. Samlokalisering kan bety et entydig felles handlingsmønster for hvordan man håndterer større situasjoner, mener Vereide.