annonse

Skal ruste opp Kalvild

FORNØYD: FORNØYD: Tomas Nilsen i DKM Sørlandet gleder seg til å ta i bruk Kalvild. (Foto: )

Den Kristelige Menighet (DKM) Sørlandet har kjøpt Kaldvell-eiendommen fra Sparebanken Sør for 10 millioner. Nå inviteres naboer, kommune og fagpersoner til samarbeid.

Thor Børresen

- Vi er veldig klar over at dette er en eiendom som betyr mye for veldig mange i lokalmiljøet. Det skal vi ta hensyn til, sier Tomas Nilsen i DKM Sørlandet til Lillesands-Posten. Han kan fortelle at menigheten har vært i kontakt med de fleste av naboene, kommunen, fiskelag og andre for å invitere til informasjons- og dialogmøte førstkommende torsdag.

- Da skal vi informere om våre planer og ta imot innspill fra omgivelsene som er opptatt av vårt nærmiljø og Kalvild gårds fremtid, sier Nilsen, som kan fortelle at medlemmene i menigheten gleder seg til å ta fatt på arbeidet med å renovere stedet, hvor man ser for seg samlinger i menighetens regi, men også noe næringsvirksomhet. - Vår intensjon er å utvikle dette til et aktivitetssenter for menigheten vår, m ed fokus på barne- og ungdomsarbeid. I tillegg ser vi for oss noe utleie av stedet, for eksempel ser vi for oss at dette vil bli et perfekt festlokale når begivenheter skal markeres, sier Nilsen, som ser et stort potensiale i eiendommen som menigheten nå har sikret seg.

Regulert

Det var i vår at Sparebanken Sør la Kalvild gård ut for salg. Den Kristelige Menighet, også kalt Smiths venner, fikk tilslaget for 10 millioner kroner og er allerede i gang med å rydde på eiendommen som skriker etter vedlikehold.

DKM Sørlandet er en sammenslutning av menighetene i Kristiansand og Grimstad - et samlingssted midt i mellom passer derfor den aktive menigheten perfekt, og Nilsen tror også flere av medlemmene på sikt vil velge å bosette seg i kommunen.

Eiendommen har stått tom siden sykehjemsdriften ble nedlagt og sanitetsforeningen bestemte å selge den, og bygningsmassen bærer noe preg av dette.

- Det var ett krav fra selger, og det var at fasaden på fremsiden skulle bevares, og det er noe vi med glede følger opp. Og vi skal gjøre det skikkelig. Vi har foreløpig ikke foretatt en grundig bygningsmessig utredning, men det er noe som vil bli gjort i nærmeste fremtid, forsikrer Nilsen, som kan fortelle at en tilbakeføring av hagen også har prioritet.

- Vi har landskapsarkitekter i vår midte, men kommer neppe til å gjøre de store grepene. Vi fant et gammelt postkort som viser hvordan hagen så ut tidligere og det kommer vi til å ta utgangspunkt. På dette bildet ser du virkelig hvilket smykke denne hagen er. Men det må ryddes. I dag kan vi ikke gå rundt huset og vi ser nesten ikke elva. Det tar vi nå tak i, forteller Nilsen entusiastisk, som regner med at det også folk vil se noen fasademessige grep i forhold til tilbygget på det tidligere sykehjemmet.

Små endringer

Sparebanken Sør kjøpte i sin tid eiendommen for sju millioner kroner, men da var eiendommen uregulert. DKM har naturlig nok også måttet kompensere banken for noen av de utgiftene denne har hatt i forbindelse med å få en omfattende reguleringsplan på plass, hvor eiendommen er regulert til kurs- og konferansesenter.

- Det er en plan som passer oss som hånd i hanske. Noen små justeringer kan bli aktuelt, kanskje kan det bli aktuelt å ønske seg en utvidelse av trimromsaktiviteter på et senere stadium. Men i all hovedsak kommer vi til å legge den ferdige reguleringsplanen til grunn, forteller Nilsen.

I reguleringsplanen er det satt av arealer til tennisbaner og andre idrettsaktiviteter i bakkant av eiendommen, noe menigheten vurderer å gjennomføre.

Kommunen har i forbindelse med høring til reguleringsplanen vist interesse for et makeskifte for å sikre seg arealer til parkering for allmennheten som benytter Kaldvell som turområde. Også det er noe Nilsen er positiv til å gå i dialog om.

- Vi er innstilt på å ha en god dialog med kommunen og de er invitert til informasjons- og dialogmøte i neste uke sammen med naboer og andre med interesse for eiendommen, sier Nilsen, som kan fortelle at bygningsbevarer Else Rønnevig, representanter for fiskelaget og naboer alle er invitert til eiendommen torsdag.

Toner ned Spanslåtta

Med overtakelsen av Kaldvell-eiendommen sitter DKM på to eiendommer i Lillesand kommune. Fra før eier man Spanslåtta i Høvåg, hvor man har stanget hodet i veggen med sine søknader om bygningsmessige endringer.

Nilsen kan fortelle at menigheten ikke foreløpig har konkrete planer om å selge eiendommen i Høvåg, men at bruken vil bli tonet noe ned.

- Nå er det dette stedet som har vårt hovedfokus, smiler Nilsen, som kan fortelle at det allerede har meldt seg folk som ønsker å bo i portnerboligen på eiendommen og påta seg vaktmesterfunksjonen.

- Så langt har vi blitt godt tatt i mot av våre naboer som setter pris på en åpen og god dialog. Vi håper at det også i fremtiden vil være slik, at vi blir sett på som en positiv aktør og seriøs eiendomsforvalter i Lillesand, sier Nilsen, som er i full gang med å lese seg opp på områdets historie og i den forbindelse har stor glede av Per Mollatts litteratur.

annonse