Vaksinasjonskoordinator Minna Fagge, fungerende kommunedirektør Geir Jenssen og kommuneoverlege Thor-Erling Engemyr har en plan for massevaksinering i Lillesand. Foto: Christian Nørstebø

Slik skal Lillesand vaksineres

Begynner i januar. Vil vaksinere 2.600 personer på tre måneder, og tar i bruk idrettshallene.

– Dette med vaksinering er kanskje det viktigste vi gjør under pandemien. Smitteverntiltakene og restriksjonene er der i påvente av at man får en vaksine. Det er først når vi har vaksinert mange nok, at vi kan slippe opp på restriksjonene i samfunnet, sier kommuneoverlege Thor-Erling Engemyr.

Tirsdag meldte NRK at de første vaksineringene i Norge kan bli gitt allerede i julen. I Lillesand har Engemyr laget en plan for vaksineringen sammen med vaksinasjonskoordinator Minna Fagge og kommunedirektør Geir Jenssen.

– Vi vet mye om hva som kommer, når det kommer og på hvilken måte vaksineringen skal foregå.

Regjeringen kunngjorde i oktober at vaksinasjon mot covid-19 skal organiseres som en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Det er kommunene selv som har ansvar for å tilby og gjennomføre vaksinasjonsprogrammet.

– Vi har fått beskjed fra sentralt hold om å være klare 1. januar. Det er vi, sier Engemyr.

– Vi har en plan. Inger trenger være redd for å bli glemt. Alle vil bli tilbudt vaksine, i den rekkefølgen helsemyndighetene har satt, sier Fagge.

De eldste først

Det er i all hovedsak alder som avgjør rekkefølgen i vaksineringen.

– Her har myndighetene vært tydelige. Covid-19 er hovedsakelig farlig for de eldste av oss, så de skal vaksineres først. Der forventer vi en god vaksinasjonsdekning, sier Engemyr.

Innbyggerne i Lillesand er planlagt vaksinert etter følgende prioritering:

• Beboere i sykehjem og omsorgsboliger

Artikkelen fortsetter under annonsen.

• Eldre over 85 år

• Eldre over 75 år

• Eldre over 65 år

• Personer 18–64 år med én eller flere nærmere spesifiserte sykdommer.

– Vi vil prioritere etter fødselsår, og til og med dato, sier vaksinasjonskoordinator Minna Fagge.

Helsepersonell vil bli prioritert hvis smittepresset øker, og hvis smittesituasjonen i helseinstitusjonene endrer seg.

Tar i bruk idrettshaller

Nasjonalt har man en målsetting om å vaksinere 1,25 millioner personer i første kvartal 2021.

– Dette vil si at Lillesand kommune må kunne håndtere og vaksinere 2.600 innbyggere denne perioden. Det tror jeg vi klarer, sier Engemyr.

Flaskehalsen vil være antall doser kommunen får tilsendt.

– Vaksinene fordeles nasjonalt ut ifra innbyggertall i kommunen, og antall eldre innbyggere. Men vi vil nok få ganske få i starten, det vil komme små porsjoner fra sentralt hold, sier Fagge.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

De planlegger å gjennomføre vaksineringen i to av kommunens idrettshaller:

– Størstedelen av befolkningen i kommunen skal vaksineres i Møglestuhallen og i Høvåghallen, når det kommer så langt, sier Engemyr.

De sier bruken av idrettshallene er planlagt slik at det i så liten grad som mulig vil gå ut over barn og unges idrettsaktiviteter.

Kommunen planlegger med massevaksinering av Lillesands innbyggere i Møglestuhallen (Arkivfoto).

Er det trygt?

I slutten av november oppga 67 prosent at de vil la seg selv og sine nærmeste ta vaksine mot covid-19 når den er klar. Det viser en undersøkelse Kantar utførte på vegne av Forskningsrådet.

Fagge og Engemyr ønsker at flest mulig vil ta vaksinen. Målet er å oppnå flokkimmunitet.

– Som med alle vaksiner, er det frivillig. Men vi oppfordrer alle til å ta den. Det er veldig streng vaksinekontroll i Norge. Jeg tenker det er et godt utgangspunkt å ha tillit til helsemyndighetene, sier Fagge.

Engemyr understreker at man tar vaksinen også for å beskytte andre:

– Vaksiner virker noe dårligere hos dem som er eldre. Deres immunsystem gir ikke like bra respons på en vaksine. Så hvis du, som er ung, tar vaksinen, hjelper det også til å beskytte din bestemor, sier han.

– Det handler om å beskytte de rundt deg, tilføyer Fagge.

Engemyr mener det kun er én grunn til å ikke ta vaksinen:

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Det er hvis du har hatt en alvorlig reaksjon på vaksine før.

– Da må du ta kontakt med fastlegen din før du bestemmer deg. Det er oftest tilsetningsstoffer man reagerer på, og det er forskjellige tilsetningsstoffer i vaksinene, sier Fagge.

To doser på 21 dager

Kommunen kommer til å sende ut brev til de gruppene som skal vaksineres, der det står informasjon om hvordan man bestiller time.

– Det blir ingen drop-in. Du må bestille time, og det blir samme system som vi bruker når man bestiller koronatest på nettet, forteller Engemyr.

– Det gjør at vi har kontroll på at vi får brukt alle dosene vi får. Vaksinene har kort holdbarhet. Vi må vite hvor mange som kommer, så ingen doser går til spille, sier Fagge.

Kommunen skal benytte Høvåghallen til massevaksinering (Arkivfoto)

Og hvis du sliter med det digitale, vil det finnes løsninger:

– Vi skal også lage et system for dem som synes det er for vanskelig å bestille på nett, sier Fagge.

Den første vaksinetypen vil bestå av to doser. Dose nummer to skal tas etter 21 dager.

– Det blir en logistisk utfordring, men det er veldig viktig at folk også tar dose nummer to, sier Engemyr.

Vil du bidra?

– Vi tar gjerne imot frivillig hjelp! Hvis de for eksempel ønsker å kjøre folk til og fra Møglestuhallen, eller vil bidra som parkeringsvakt, sier Engemyr.

De ønsker også hjelp fra utdannet helsepersonell, som enten jobber med noe annet, eller er pensjonert.

– Helsepersonell kan ta kontakt med Minna, og andre frivillige kan ta kontakt med Frivillighetssentralen, oppfordrer Engemyr.

Norgesferie i 2021 også

Selv om man har tatt vaksine, kan man fremdeles være smittebærer.

– Men du er veldig mye mer smittsom når du er syk og har symptomer, når du for eksempel nyser og hoster, sier Engemyr.

Foreløpig videreføres de nasjonale smitteverntiltakene til siste halvdel av januar. Engemyr tror visse tiltak vil vare mye lengre.

– Jeg håper neste sommer blir som den vi hadde i år, at det er relativt fritt, men med noen restriksjoner. Men personlig ville jeg planlagt for norgesferie i 2021 også.