ANSVARLIG: Seksjonsoverlege Roy Bjørkholt Olsen på intensivavdelingen i Arendal er lokalt ansvarlig for den store studien. Foto: SSHF

Sørlandet sykehus prøver ut malariamedisin mot koronavirus

(Agderposten) Sørlandet sykehus med i stor, internasjonal korona-studie.

Takket være god og daglig dialog mellom intensivmiljøet på Sørlandet sykehus og andre sykehus i Helse Sør-Øst, snappet seksjonsoverlege Roy Bjørkholt Olsen i Arendal opp at Rikshospitalet skulle bli med i den store, internasjonale studien. Dermed fikk han tidlig meldt fra at Sørlandet sykehus også ønsket å delta.

Gjennom studien skal malariamedisinen hydroksyklorokin prøves ut i behandling av pasienter med påvist covid-19 (koronavirus). Den internasjonale behandlingsstudien gjennomføres i regi av WHO, og koordineres fra Oslo universitetssykehus.

– Nå er pandemien over oss. Vi har ingen vaksine eller kjente legemidler som vi vet virker. Derfor tar man nå medisiner som finnes på markedet allerede og forsøker å avdekke om de har effekt, forklarer Olsen, som er ansvarlig for utprøvingen i Arendal.

Er i gang

Ettersom stadig flere blir syke og man har dårlig tid til å finne behandling som virker, er det ifølge seksjonsoverlegen ikke tid til å gå gjennom de vanlige utprøvningsrutinene og praksisene for å lage nye medisiner. Ettersom studien gjennomføres i flere land samtidig, vil man raskere få svar på om enten malariamedisinen hydroksyklorokin, eller ebola-medisinen remdesivir som skal testes ut om noen uker, har effekt på koronaviruset.

De første pasientene på Sørlandet sykehus ble inkludert denne uka. Kristiansand var først ut, og i løpet av de to neste dagene vil pasienter innlagt i Arendal få tilbud om å delta i studien. For, understreker Olsen, dette er naturligvis helt frivillig.

Kriteriene for å delta er at man er voksen (over 18 år), har testet positivt for koronaviruset, og at allmenntilstanden er så dårlig at man trenger sykehusinnleggelse. Pasienter som samtykker til å delta, vil enten få standard behandling som innebærer væsketilførsel og i noen alvorlige tilfeller antibiotika, eller standard behandling pluss en av medisinene hydroksyklorokin/remdesivir. Utvelgelsen skjer ved tilfeldig uttrekning.

ANSVARLIG: Seksjonsoverlege Roy Bjørkholt Olsen på intensivavdelingen i Arendal er lokalt ansvarlig for den store studien. Foto: SSHF

– Vi er blant de første som har fått alle godkjenninger på plass og nå er i gang. Dette er en viktig internasjonal studie som om få måneder trolig vil gi oss sikker kunnskap om denne medisinen har effekt, sier Frode Gallefoss, forskningssjef ved Sørlandet sykehus, i en pressemelding onsdag.

– Plikt overfor pasientene

Det er lagt opp til at om lag 1.000 pasienter i Norge skal delta i studien i løpet av de kommende månedene. I overkant av 20 sykehus i landet skal delta.

Håpet er at en av medisinene, eller begge, skal bremse pasientens sykdomsforløp og at dette blir mildere og kortere enn det ville vært uten medisin.

– Vi vet ikke om disse medisinene virker eller om de er bedre enn standardbehandling, og det er det som er hele poenget. Da føler vi at vi har plikt overfor pasientene til raskest mulig å finne et middel som virker og hvilket middel det er, påpeker studieansvarlig seksjonsoverlege Roy Bjørkholt Olsen i Arendal.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Viser det seg ikke å virke, unngår vi at pasienter tar unødige medisiner og potensielt får bivirkninger av disse, fortsetter han.

Flere utprøvinger

Dersom medisinene skulle vise seg å virke, antar han at et stort apparat står klart til å masseprodusere medisinene slik at de kan leveres over hele verden. Og virker de ikke, er ikke alt håp ute av den grunn.

– Da har WHO et par andre medisiner, blant annet en hiv-medisin, som testes ut i andre land nå, avslutter seksjonsoverlegen.