Knut Hamsun kalte dikterstua på Nørholm for huset sitt. Der likte han å sitte og se ut på det som skjedde. Nå foreslår regjeringen å bevilge 1,5 millioner til restaurering av Hamsuns bibliotek med en boksamling på over 6.200 bøker.
Knut Hamsun kalte dikterstua på Nørholm for huset sitt. Der likte han å sitte og se ut på det som skjedde. Nå foreslår regjeringen å bevilge 1,5 millioner til restaurering av Hamsuns bibliotek med en boksamling på over 6.200 bøker.

Staten punger ut til Hamsuns bibliotek

Regjeringen foreslår 1,5 millioner kroner til boksamlingen i Knut Hamsuns bibliotek i dikterstuen på Nørholm.

Regjeringen foreslår 1,5 millioner kroner til istandsetting, tilbakeføring og formidling av Knut Hamsuns private bibliotek fra dikterstuen på Nørholm.

Hamsuns private bibliotek består av en boksamling på 6200 bøker. Bøkene er i dårlig forfatning og har behov for restaurering.  

17. juni fikk Kulturdepartementet en søknad fra Ellinor Hamsuns Legat til Nørholms Bevaring og Stiftelsen Nørholm. Der søkte man 1,5 millioner kroner til boksamlingen. Kulturdepartementet bevilget 150.000 kroner året før til et forprosjekt for å utrede tiltak og kostnader ved istandsetting av samlingen.

En unik mulighet

Ordførerkandidatene for Høyre, Frp, KrF og Venstre er glade for satsingen på Hamsun. 

Beate Skretting (H) mener det gir en unik mulighe til å få i stand boksamlingen og tilbakeføre den til den rehabiliterte dikterstuen. 

F.v. Beate Skretting (H), Lene Langemyr (Frp), Kjetil Glimsdal (KrF) og Arnt Gunnar Tønnessen (V).
F.v. Beate Skretting (H), Lene Langemyr (Frp), Kjetil Glimsdal (KrF) og Arnt Gunnar Tønnessen (V).
Her satt forfatter Knut Hamsun og skrev på Nørholmen. Bildet er fra guidet tur og omvisning i august.
Her satt forfatter Knut Hamsun og skrev på Nørholmen. Bildet er fra guidet tur og omvisning i august.

– Forskere og befolkningen vil få en unik tilgang til Knut Hamsuns personlige bibliotek. Når vi går videre med planene for et Hamsun-museum, vil disse tilbudene kunne supplere hverandre i framtiden. Gledelige nyheter, sier Skretting.

Ordførerkandidat for Frp, Lene Langemyr sier man skal ha respekt for at debatten rundt profileringen av Hamsun har vært betent. 

– Men han var også en god og anerkjent forfatter, og det må hylles. Derfor er jeg glad for at regjeringen følger opp dette, og en stor takk til familien som åpner dørene, sier Lene Langemyr.

– Trenger ikke vente på museum

Arnt Gunnar Tønnessen (V) sier sommerens mulighet for guidet tur til dikterstua, viste at det er stor interesse for Hamsun. 

– Mange vil besøke stedet hvor Hamsun skrev og arbeidet. At en nå får midler til istandsetting tilbakeføring og formidling av det private biblioteket er viktig og gledelig, sier Tønnessen.

Kjetil Glimsdal (KrF) var med på tur til dikterstua i sommer, og syntes det var interessant og spennende. 

– Men litt trist med alle de tomme bokhyllene. Nå ser det ut til at vi kan få fylt opp igjen med bøkene som hører hjemme der. Jeg er glad familien på Nørholm har åpnet for å ta imot besøkende. Dette er en fin måte vi kan få vist fram og gjort Hamsun kjent for flere. Vi behøver ikke vente på Hamsun-museum. Vi er i gang, sier Glimsdal.

Håndskrift i boksamlingen 

I pressemeldingen fra regjeringspartiene står det at det er registrert flere hundre egenhendige påtegninger av Hamsun i boksamlingen, og over 750 bøker med dedikasjoner. 

– Boksamlingen på Nørholm er et uttrykk for Hamsuns samfunns- og litterære interesser. Selve dikterstuen på Nørholm er nylig restaurert, blant annet med økonomisk støtte fra Riksantikvaren, Aust-Agder fylke, Stiftelsen UNI og Ellinor Hamsuns Legats egne midler. Den restaurerte boksamlingen skal tilbakeføres til den nyrestaurerte dikterstuen på Nørholm, og dermed fylle dikterstuen med fysisk innhold. 

Det vil bli gjennomført muggsoppsanering av alle bøkene og reparering av skader på papir og omslagsbind. Og cirka 300 000 kroner går til utarbeidelse og digitalisering av katalog og tilknyttede tiltak 

Stiftelsen Nørholm er ansvarlig for utføringen av prosjektet.