Thor-Erling Engemyr: Kommuneoverlege i Lillesand og Birkenes Foto: Privat

– Stille før stormen?

For øyeblikket har Lillesand ingen personer i karantene eller isolasjon for koronaviruset, men kommuneoverlegen minner om at det kan snu fort.

Status korona Lillesand:

* Personer i isolasjon: 0 (dvs påvist smitte med koronaviruset)

* Personer i karantene: 0 (dvs nærkontakter av smittet person

– Kanskje er det stille før stormen hos oss, men Lillesand kommune har kontroll på situasjonen, og vi iverksetter derfor ikke strengere tiltak enn de nasjonale retningslinjene. Ved et lokalt smitteutbrudd har vi tiltak klare, men ønsker ikke å bruke dem hvis ikke det er nødvendig, opplyser kommuneoverlege Thor-Erling Engemyr i sin statusrapport til kommuneledelsen etter at Regjeringen på ukens pressekonferanse har varslet innstramning i de nasjonale reglene. De gjelder også i Lillesand (Se faktaboks).

Økt risiko ved reise

Mens Norge har det høyeste antall innlagte pasienter med covid-19 siden mai, er det lite smitte lokalt.

Risikoen for å bli smittet i Lillesand er ifølge kommuneoverlegen for øyeblikket lav. Ved reise til Oslo og omliggende kommuner, eller samvær med folk herfra, er risikoen betydelig større.

– Dersom man må til områder med mye smitte anbefaler vi reise med egen bil og bruke munnbind der avstandsregler lokalt (buss, trikk, kø, folkemengder etc) ikke kan ivaretas, sier Engemyr og viser til at kommuner med høy smitte har egne regler, eks. Oslo. Han minner om at hver enkelt selv er ansvarlig for å være kjent med lokale regler før reisen.

For å ta vare på liv og helse, og unngå at Norge havner i samme situasjon som mange europeiske land, innfører regjeringen nye målrettede tiltak fra 28.10, og frem til tidlig i desember.

Nasjonale tiltak mot korona

Følgende nasjonale tiltak trer i kraft ved midnatt, natt til onsdag 28. oktober:

I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.

Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn 5 gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter. Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen, unntas fra avstandskravet på arrangementer.

Vi anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.

Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler skal ha en grense på maksimalt 50 deltakere.

Dagens adgang til å ha 600 personer til stede på utendørs arrangement begrenses til å gjelde arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

Regjeringen foreslår å styrke kommunene når det gjelder kontroll med etterlevelsen av reglene for arrangementer, serveringssteder og arbeidstakere.

Kommuneoverlegens tips

– For å holde smitten på et så lavt nivå som mulig må vi omgås færre mennesker, spesielt utenfor jobb. Mange av oss må derfor snevre inn sirkelen for hvem og hvor mange vi omgås sosialt ganske mye – for en periode. Det er også nye karanteneregler; det strammes inn for utenlandske arbeidstakere, forklarer Engemyr, som tidligere i høst gikk til det skritt å politianmelde en innbygger som ikke fulgte de nasjonale karantenereglene.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Dagens smittesituasjon gjør at hjemmekontor for ansatte i Lillesand kommune i all hovedsak ikke er nødvendig.

– Kan vi planlegge julebord?

– Slik situasjonen lokalt er kan julebord avholdes, så lenge reglene for smittevern overholdes strengt. Man kan være inntil 50 personer, og det må være i egnede lokaler. Arrangementet kan bli avlyst på kort varsel hvis endret lokal smittestatus, svarer Engemyr, som minner om at hver enkelt selv kan bidra med å holde avstand og sørge for god hygiene.

– Avstand (over én meter), god hånd- og hostehygiene, samt korte møter og pauser er fortsatt det viktigste i tiden fremover, sier Engemyr.