Birkeland sentrum: N/A Foto: Privat

Stor nedgang: Kun åtte igangsettingstillatelser på ett år

Koronaåret 2020 gikk hardt utover boligprosjekter. Antall igansettingstillatelser utgitt av kommunen var kun en firedel av snittet de siste årene.

Byggstart AS har gjort en analyse av SSBs statistikk på igangsettelser av boligbygg i Norge.

Analysen sammenligner antallet igangsettingstillatelser for 2020 med tall fra de foregående årene. Flere kommuner ga i løpet av 2020 sitt laveste antall igangsettingstillatelse på 20 år. For andre var det imidlertid stikk motsatt, og de ga betydelig flere igangsettingstillatelser enn de hadde gjort på lenge.

En firedel

En kommune som hadde sitt laveste antall igangsettingstillatelser for boligbygg på 20 år, er Birkenes kommune. Byggstart har sendt Lillesands-Posten noen nøkkeltall.

Det ble gitt 8 igangsettingstillatelser for boligbygg i Birkenes i 2020. Dette er det laveste tallet på 20 år og kun en firedel av gjennomsnittet de fem foregående årene, som lå på 31 igangsettingstillatelser i året. En igangsettingstillatelse betyr at et byggeprosjekt har fått tillatelse til å starte av kommunen. Det betyr ikke at prosjektet ble ferdigstilt eller engang påbegynt, men antall tillatelser gitt er likevel en god indikator på byggenivået i løpet av ett år.

Dårlig nytt

Andreas Jebsen, daglig leder i Byggstart, har fulgt med på de ledende indikatorene for byggeaktivitet gjennom pandemien. Byggstart hjelper privatpersoner som skal i gang med større byggeprosjekter med å finne rett entreprenør, som blant annet krever at de har oversikt over ordreinngangen og kapasiteten til entreprenørene.

– Siden denne statistikken kun inkluderer igangsettelser for nye boliger, betyr ikke en nedgang nødvendigvis at byggeaktiviteten totalt sett går ned. Entreprenørene kan også fylle ordrebøkene med prosjekter som består av ombygging eller renovering. Men for bedriftene som spesialiserer seg på nybygg, er disse tallene dårlig nytt. Det endelige svaret kommer først når vi vet mer om andelen prosjekter som blir utsatt og hvor raskt økonomien vil gå tilbake til normalen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hva skulle bygges, og hva ble ferdigstilt i 2020?

Alle boligbyggene i Birkenes som fikk igangsettingstillatelse var av typen mindre boligbygg; 7 av dem var eneboliger.

9 boligbygg ble ferdigstilt i 2020. Dette er en del lavere enn de foregående årene hvor snittet de siste fem årene, 2019-2015, lå på 31 fullførte bygg i året. 9 bygg tilsvarer altså en nedgang på cirka 70 prosent fra snittet de fem foregående årene.

Begrepsforklaring

Igangsettingstillatelse: Dette betyr at et byggeprosjekt mottok tillatelse til å starte – det betyr ikke at prosjektet ble fullført, ei heller at det ble påbegynt.

Boligblokk: Store frittliggende og sammenbygde boligbygg på mer enn 2 etasjer

Mindre boligbygg/småhus: Enebolig, tomannsbolig, vånehus, kjedehus, terrassehus og andre småhus

* Både “Boligblokk” og “Mindre boligbygg” er Byggstart AS sine egne kategorier som de har utarbeidet ut ifra SSBs boliginndeling, og er ikke offisielle betegnelser