Studentene får omsider sin krisepakke: Mer lån og stipend

(Agderposten) Studentsamskipnaden, Ansgar høyskole og universitetene i Agder får i disse dager tildelt penger som skal gjøre studiehverdagen bedre.

Krisepakken som regjeringspartiene og Frp sikret flertall for inneholder en rekke kraftfulle tiltak for korona-rammede jobber, elever, studenter, permitterte og bedrifter. Tiltakene koster til sammen 16 milliarder kroner.

Krisepakke for studenter

Mer lån, mer stipend, unntak fra borteboerkravet, penger til mental helse og midler til å lønne studenter er bare noen av tiltakene Stortinget vedtok i forbindelse med den siste koronakrisepakken.

Totalt fordeles nå 230 millioner kroner til flere sosiale lavterskeltilbud, bedre psykisk helsetilbud og penger til å lønne studenter for å drive faglig og sosial oppfølging av studenter.

7 millioner til studentlønn

Studentsamskipnaden i Agder får 4.120.000 kroner. I tillegg får Universitetet i Agder 6.860.000, og Ansgar høyskole får 134 000 kroner.

Pengene som går ut til fagskolene, høyskolene og universitetene skal brukes til å lønne studenter som skal drive faglig oppfølging av andre studenter. Ifølge NAV er det færre ledige jobber i sektorer som tradisjonelt sett sysselsetter mange studenter, noe som betyr at arbeidsmarkedet er vanskeligere.

En del av pengene går til at fagskoler, høyskoler og universiteter kan lønne studenter for å få på plass flere faglige tilbud og tettere faglig oppfølging. Dette løser to problemer. For det første, ønsket om mer oppfølging. For det andre, jobber som gir inntekt til studenter som trenger arbeid.

Lavterskeltilbud

Studentsamskipnadene får penger til sosiale lavterskeltilbud, til å ansette studenter som skal få på plass disse tilbudene og penger til å styrke arbeidet med psykisk helse. Av pengene som går til studentsamskipnaden går kr. 2 634 000 til å lønne studenter, kr. 1 023 000 skal gå til sosiale lavterskeltilbud og kr. 463 000 skal gå til å styrke psykisk helse-tilbudet.

- Jeg er glad for at Universitetet i Agder nå får ekstra midler til å ta vare på studentene. De har hatt det tøft under korona. Lite sosial kontakt og kanskje mistet deltidsjobben sin. Jeg håper at disse midlene kan bidra til at studentene får en litt enklere hverdag og ny deltidsjobb for de som ønsker det, sier Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius, stortingsrepresentant for KrF Agder, i en pressemelding.

-Studentene har betalt en høy pris under koronakrisen, både faglig og sosialt. Elever og studenter har tapt mye verdifull undervisning, og ikke minst har de tapt verdifulle opplevelser. Dette vil denne krisepakken forhåpentligvis være med å bøte på, sier Ingvild Wetrhus Thorsvik, stortingskandidat for Venstre, i den samme pressemeldingen.

- Jeg er veldig glad for at vi fikk fremforhandlet penger til tiltakene både studentkonserter som skal drive faglig og sosial oppfølging og å bygge opp et bedre psykisk helsetilbud. Studentene har en tøff hverdag og jeg håper dette vil gjøre dagene lettere, sier Ingunn Foss, Stortingsrepresentant for Høyre.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Koronapandemien har rammet samfunnet hardt, også studentene. Studiehverdagen er annerledes, man møtes mindre, mange er uten deltidsjobb og mange er ensomme. Derfor har Frp vært en pådriver for en studentpakke. Det inkluderer både støtte for tapt inntekt, studentstillinger og midler til psykisk helse. Jeg er godt fornøyd med FrPs gjennomslag, sier Gisle Meininger Saudland, stortingsrepresentant for FrP.

I tillegg til pengene til studentsamskipnadene får Mental Helses studenttelefon 1,5 millioner kroner.