RASKERE: Innen nyttår kan 60 prosent av alle innkallingsbrev fra Sørlandet sykehus sendes ut digitalt og pasientene kan få beskjed umiddelbart. Foto: Irene Hegge Guttormsen

Sykehuset innkaller deg digitalt

(Agderposten) Sørlandet sykehus er ett av de første foretakene i Helse Sør-Øst som nå vil sende ut digitale innkallingsbrev til sine pasienter.

– Dette er en stor fordel for pasientene, som får brevet umiddelbart. Løsningen gjør oss mindre sårbare for forsinkelser i ordinær postgang. I det digitale brevet ligger også lenker til nettsider om forberedelser, behandling og annen viktig informasjon, opplyser kommunikasjonsdirektør Signy Svendsen ved Sørlandet sykehus.

RASK: Signy Svendsen, kommunikasjonsdirektør på Sørlandet sykehus, sier det er en stor fordel for pasientene, som mottar det digitale brevet med det samme det sendes ut. Foto: SSHF

- Målet er at vi innen nyttår kan sende 60 prosent av alle innkallingsbrev digitalt, før videre opptrapping. Så langt er vi godt i gjenge, skriver Øyvind Seland i avdeling for klinisk IKT, i en pressemelding.

PROSJEKTLEDER: Øyvind Seland i avdeling for klinisk IKT leder prosjektet med innføring av digitale brev fra Sørlandet sykehus HF. Foto: Helse Sør-Øst

Seland leder prosjektet med innføring av digitale brev.

Ønsker flere digitale pasienter

Sykehusets utfordring er å få flere pasienter til å ta i bruk helsenorge.no som er den offentlige helseportalen for informasjon, selvbetjeningsløsninger og dialog med helsetjenesten.

REGISTRER: Utfordringen for den digitale innkallingen er å få flere pasienter til å ta i bruk helsenorge.no, den offentlige helseportalen for informasjon, selvbetjeningsløsninger og dialog med helsetjenesten. Sykehusets digitale brev kan bare sendes til pasienters innboks på helsenorge.no dersom de tidligere har registrert seg som digital bruker der. Foto: skjermdump

– Våre brev kan bare sendes til pasienters innboks på helsenorge.no dersom de tidligere har registrert seg som digital bruker der. Portalen blir stadig utvidet med nye tjenester, som svar på korona-test, innsyn i egen journal og nå altså timeinnkallinger. Vi håper stadig flere oppdager mulighetene for å holde seg oppdatert om egen helse via denne portalen, sier Signy Svendsen.

Pasienter som ikke ønsker å motta post digitalt, får brevet i postkassa som før. Det samme gjelder barn under 16 år.

Muliggjør hasteinnkalling

Digitale brev gjør at pasienter som kalles inn til time på kort varsel kan få all relevant informasjon knyttet til timen/inngrepet/oppholdet umiddelbart.

Noen ganger må pasienten fylle ut skjema før man kommer til time. Digital utfylling letter arbeidet også for sykehusansatte, som skal påse at rette opplysninger har kommet på plass før konsultasjonen.

- Vi har opplevd at pasienter har fylt ut sitt helseopplysningsskjema og sendt det til sin pasientjournal mindre enn én time etter at brevet med skjema er sendt fra oss. Dette sparer merkantilt ansatte for mye arbeid og verdifull tid, sier Seland.

Han understreker at opplysninger om mobilnummer og e-postadresse hentes fra det nasjonale Kontakt- og reservasjonsregisteret.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Vi er derfor avhengig av at pasientene har oppdatert sine opplysninger der, sier Seland.