Foto: Tor Marius Markussen/Agder FK

Tanker rundt 9. april

Fylkesordførerens hjørne:

I dag er det 9. april. Denne dagen er det viktig å minne våre yngre generasjoner om. Krigen kom til Norge, og dagen før i Lillesand, og landet ble okkupert. Det minker på tidsvitnene, og da er det viktigere enn noen gang at vi informerer og viser historien om fem svært tunge år i vår historie. Jeg er bekymret for at to årsklasser på ungdomstrinnet har mistet viktige turer til Polen for å gå dypere ned i denne historien. Alternativene har vært få med alle de begrensninger som har vært.

Les også
Dagbok fra krigsutbruddet 8. april 1940
Les også
Minnes 8. april: «Det første smellet»
Les også
Overrumplet tyskerne med stille list

Vi vet at grundig opplæring blant ungdommene har gitt positive resultater, og jeg har selv besøkt konsentrasjonsleirene med tidsvitner tilstede. Den ene gangen var med min datter på skoletur. Avdøde Johan Johansen fra Birkenes var tidsvitne. Det ble en sterk opplevelse, og det var ikke vanskelig å se at dette gjorde et dypt inntrykk på elevene og oss voksne. Neste tur jeg fikk delta på var som ordfører med Arne Eilertsen som tidsvitne. Han har utført et imponerende arbeid med mellom 100 og 150 turer nedover og over 50.000 elever har hørt hans beretninger – noe jeg også fikk. Hans far ble arrestert da han var ti år. Han selv var tolv og ett halvt år da han fikk to netter på Arkivet. Hans innsats er imponerende. Arne har i tillegg har vært guide på Arkivet frem til han fylte åtti år. Han er i dag 89 år og ønsker seg nedover igjen for å ta imot elever. Vi må ta dette med oss når koronaen er over.

Når vi nå diskuterer vaksinering etter at de utsatte gruppene og de over en viss alder er gjennomført, mener jeg bestemt at vi må satse på ungdommen. Jeg er i den heldige situasjon at jeg har jobb og kan jobbe hjemme. Det jeg går glipp av er minimalt. Ungdommen mister det viktigste de har med tanke på det sosiale og kunne møte andre studenter og elever. Jeg mener at den beste investering vi kan gjøre er nettopp å prioritere slik at ungdommene fortest mulig kan komme i en normal situasjon. Dette er en investering i fremtiden. Jeg har også fått tilbakemeldinger på at enkelte aktører innenfor det eksportrelaterte næringslivet bør prioriteres. Vi har en gruppe på Sørlandet som gjerne skulle vært ute på oppdrag i utlandet og som ikke kommer seg ut. Dette kan få konsekvenser i forhold til fremtidige og langsiktige oppdrag. Antallet er ikke så stort at det vil forskyve særlig på køene.

I regionen diskuteres det byvekstavtaler og bompengeløsninger. Dette er ikke enkle diskusjoner. Med siste NPT (Nasjonal transportplan) som nå er lagt frem, er det tydelig at regjeringen ønsker å få på plass avtaler. Jeg har deltatt i mange diskusjoner og er glad for innspill fra blant annet Lillesand. Politikerne på Agder ser nokså forskjellig på dette. Om ikke lenge skal vi starte en ny diskusjon i og rundt Arendal som nå ble en av fem regioner med en alternativ avtale. Nå er NTP’en lagt frem, og den har mye positivt for Agder. Vi har fått mye ny infrastruktur de siste årene. Det jeg savner og som jeg kommer til å ta opp i høringen på Stortinget til uken er noen svært viktige prosjekter:

-Sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen (genistreken)

-Rassikring i Sirdal på Haukholmfjellet

-Næringsveien mellom Eydehavn og Åmli

-Ny vei til GE Healtcare i Lindesnes

Dette er prosjekter som hele landsdelen står bak og som er viktig for videre utvikling i landsdelen. Det er også viktig for at vi skal nå våre klima- og miljømål i Regionplan Agder 2030. Det å jobbe inn mot Stortinget frem til avgjørelsen faller i juni er en av mine viktigste oppgaver nå. Fra jul og frem til nå har vi drevet aktiv lobbyvirksomhet inn mot de ulike departementer og mot det politiske lederskap. Nå skal dette i juni vedtas.

Onsdag 7. april gjennomførte vi ett seks timers langt møte i administrasjonsutvalget og fylkesutvalget. Samtlige deltakere satt rundt om på Agder og jeg er imponert over teknikken og over engasjementet. Mange viktige beslutninger ble tatt. Vi behandlet blant annet årsregnskapet og årsberetningen for det første året i Agder fylkeskommune. Overskuddet ble betydelig og nødvendige avsetninger foretatt. Vi behandlet også en svært viktig sak – årsrapporten for oppvekstombudet. Ombudet har en svært viktig funksjon i å være tilstede for våre ungdommer og prøve å hjelpe der de best kan. Fire ansatte har dette som sin viktige oppgave.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Vi vedtok også kjønnsnøytrale stillingstitler i fylkeskommunen. De aller fleste mener nok at dette var på høy tid.

Det er fortsatt krevende med pandemien. Jeg er målløs av beundring for elever, lærere og ansatte samt skoleledelse som står på hver eneste dag. Vi må nå håpe at vi snart kan få vaksinert tilstrekkelig slik at hverdagen kan bli mest mulig normal, men fortsatt må hver enkelt av oss passe på. Holde avstand, og der det ikke er mulig, bruke munnbind.

Hold motet oppe og ta vare på hverandre og ikke minst de som er ensomme!

Arne Thomassen

Fylkesordfører Agder