annonse

Ut av Himmelsyna-plan

: (Foto: )

Birkenes kommune trekker seg fra samarbeidet med Evje og Hornnes og Froland om en felles plan for Himmelsyna-området.

Thor Børresen

-Vi må ta til orientering at det ikke var mulig å få til en plan som klarer å forene hensynene til Froland, Evje og Hornnes og grunneierne i Birkenes. Grunneierne på Birkenes-siden ønsker ikke å gå videre med dette, og dermed legger vi ned arbeidet. Vi tar det til orientering og konstaterer samtidig at Evje og Hornnes og Froland er fornøyd med planen for deres vedkommende, orienterte ordfører Harald Vestøl (H) etter siste kommunestyremøte. Sammen med teknisk sjef Siren Frigstad har han ivaretatt grunneiernes interesser i arbeidet etter at Frp-politiker Sigmund Aune med brask og bram trakk seg fra arbeidet fordi han følte at Birkenes ble overkjørt av de to andre kommunene.

Etter at arbeidet med en felles forvaltningsplan nå har strandet, berømmer Aune ordføreren og teknisk sjefs forsøk på å få arbeidet tilbake på skinnene.

- Men de har hatt en håpløs jobb. Grunnen til at jeg trakk meg var jo at de to øvrige kommunene ikke ønsket å gi Birkenes kommune den samme muligheten til å utnytte sine arealer som de selv har gjort på sin side av kommunegrensen. Jeg har aldri opplevd maken til maktarroganse. Ordfører Harald Vestøl og teknisk sjef Siren Frigstad skal ha all honnør for den jobben de har gjort, men det er altså ikke mulig å nå frem i forhold til de to andre kommunene. Vi er blitt totalt overkjørt, sier Sigmund Aune til Lillesands-Posten.

Resultatet av at Birkenes kommune ikke er med på Himmelsyna-planen er at grunneiere som ønsker tiltak på sine eiendommer må fremme egne reguleringsplaner som må gjennom egne høringsrunder og behandles på ordinært vis.

annonse