FYLKESBLOMSTEN: Fylkestinget gikk for solblom (til venstre). Agderpostens lesere var helt uenige. Foto: Per Arvid Åsen/skjermdump

Valget er tatt: Dette er fylkesblomsten

(Agderposten) I fylkestinget tirsdag ble solblom (Arnica montana) valgt som Agders fylkesblomst. Den danket ut nesten 40 andre.

Agderposten har tidligere omtalt hvordan innbyggerne i Agder, relevante fagmiljø og foreninger ble invitert til å komme med forslag til viltvoksende plante som kunne bli ny fylkesblomst.

Nesten 40 forslag rant inn, som igjen ble til et finaleheat på fem blomster. Tirsdag 16. februar ble valget tatt. Fylkesblomsten ble den samme fylkesutvalget innstilte på.

Viltvoksende og utbredt

«Solblom (Arnica montana) ble i fylkestinget tirsdag, 16. februar valg som fylkesblomst. Blant de nesten 40 entusiastiske forslagene som er kommet inn fra folk både med og uten fagkompetanse i Agder, valgte fylkestinget solblom. Denne var en av fem blomster som ble foreslått fordi den er viltvoksende enkeltplante som er utbredt i store deler av fylket», opplyser Agder fylkeskommune i en pressemelding.