annonse

Varm mottakelse for nye Kalvild-eiere

STOR INTERESSE: STOR INTERESSE: Mange tok turen til orienteringsmøtet på Kalvild. (Foto: )

Både kommune og naboer uttrykte begeistring for Den Kristelige Menighets planer for Kalvild Gård.

Thor Børresen

Den Kistelige Menighet (DKM), også kalt Smiths Venner, fikk god respons på sin invitasjon til naboer, kommune og ressurspersoner om å delta på et informasjons- og dialogmøte om den videre utviklingen av den tidligere sykehjemseiendommen på Kaldvell.

Det kom frem lite nytt, og Tomas Nilsen presenterte de samme vyene for eiendommen som han tidligere har presentert gjennom Lillesands-Posten. I førte omgang vil menigheten konsentrere seg om å rydde eiendommen og gi frontfasaden et løft. Deretter vil man videreutvikle eiendommen, som er regulert til kurs- og konferansesenter, til et samlingssted for menigheten men også næringsvirksomhet i forhold til utleie av konferanse- og festlokaler.

Velkommen

Ordfører Arne Thomassen var den første som tok ordet etter at DKM hadde lagt frem sine visjoner for eiendommen. Han minnet om at dette er en eiendom som betyr mye for mange lillesandere, og viste til at det var gjort et grundig arbeid i forbindelse med at Sparebanken Sør fikk regulert området til kurs- og konferansesenter.

- Det var et nært samarbeid mellom kommunen og banken om denne planen, hvor det er lagt opp til at deler av området skal åpnes opp og gjøres tilgjengelig for folk. Jeg ser at dere i stor grad følger opp i samme spor. Jeg har en god følelse i forhold til at dere vil klare å løfte denne eiendommen igjen ved hjelp av dugnadsarbeid. Jeg tror at dere vil klare å ta vare på denne flotte eiendommen, og når E18 blir lagt om får dere et fantastisk sted. Hvis jeg skal avslutte med et råd, så er det at dere har respekt for reguleringsplanen og i størst mulig grad holder dere til den, sa Thomassen, før eierne av naboeiendommene slapp til og ønsket de nye eierne velkommen i nabolaget.

Bygningsbevarer Else Rønnevig var også fornøyd med det hun fikk høre fra menighetens representanter.

- Jeg synes dere har tilnærmet dere dette på en god måte, med respekt for bygningen og eiendommen. Jeg vil ønske dere lykke til, sa bygningsbevareren, som var glad for signalene om at menigheten vil bevare frontfasaden og ta tingene gradvis på dugnad.

- Vi har mange eksempler på at for mange penger kan gjøre mer skade enn nytte på et sted, sa hun.

Fiskelag

Menigheten forsikret Rønnevig om at hun var hjertelig velkommen til å følge prosessen og at man var oppriktig interessert i å lytte til hennes råd. Også Alf Yngvar Bjørkestøl i fiskelaget Skitt Fiske følte seg godt tatt i mot DKM. Han er imponert over det arbeidet menigheten i løpet av bare en drøy uke har gjort for å rydde i vegetasjonen mellom det tidligere sykehjemmet og elva, og satte naturlig nok pris på signaler om at flere av menighetens medlemmer nå ville melde seg inn i foreningen.

- Vi ser frem til å bli en aktiv deltaker i nærmiljøet, på dugnader og annet. Og vi har medlemmer som gjerne vil lære mer om fisket, så dere må nok regne med å bli invitert til å holde kurs i fluefiske og andre spesialiteter, sa Nilsen.

- Det ser vi fram til, svarte Bjørkestøl, som i likhet med de mange andre gjestene benyttet anledningen til å se seg nærmere omkring både utvendig og innvending da menigheten åpnet dørene på vidt gap.

Fant urne

Det gjorde også nabo og tidligere ansatt ved sykehjemmet Ruth Engesland. Hun var kveldens gladeste da hun på et av rommene fant en urne som hennes mor i sin tid hadde fått i julegave. Denne fikk hun spontant i gave fra menighetens representanter, som også var svært interessert i å høre hennes erfaringer fra bygningen og ikke minst om hvordan hagen var bygd opp.

Tegningene som Sparebanken Sør har utarbeidet for eiendommen ble hengt opp, og det virket å være stor enighet blant de fremmøtte om at disse ville innebære en ansiktsløftning for stedet.

Signalene fra menigheten går ut på at man i hovedsak vil følge det løpet som banken har lagt opp, men innenfor reguleringsplanen vil det naturlig nok bli noen justeringer. Det er dermed ikke sikkert om at det planlagte boblebadet i fasaden blir realisert, samtidig som det nok må forventes at konferansesalen blir noe endret slik at det vil være mulig å samle alle menighetens medlemmer der. Heller ikke et ønske om et trimrom/gymsal så ut til å skremme naboer og kommunale representanter, som hilste velkommen signaler om at det nå skal gjøres noe for å legge til rette for flere offentlige parkeringsplasser i området som er et populært utfartsområde.

DKM signaliserte at man ville bruke høsten til å studere reguleringsplan og tegninger nærmere. I løpet av vinteren er det ventet at kommunen kan få tegninger til behandling som viser hvordan den konkrete utformingen av eiendommen da vil bli. I og med at området er ferdig regulert mener man det bør være realistisk å komme i gang med arbeidet før neste sommer.

annonse