Formannskapet: Pensjonistpartiet og KrF stemte for å bygge turnhallen ved siden av Møglestuhallen. Resten av formannskapet står fast på at den skal bygges der den er påbegynt. Foto: Thor Børresen

Vil ferdigstille turnhallen

Med sju mot to stemmer går formannskapet inn for å ferdiggjøre den påbegynte turnhallen og skytehallen ved siden av Lillesand ungdomsskole.

Mindretallet stemte for et forslag fra Pensjonistpartiet om gjøre ferdig skytehallen men bygge turnhallen ved siden av Møglestuhallen.

Nye punkter

Det var et forslag fra Høyre som til slutt samlet flertallet i formannskapet:

1. Lillesand bystyre ber rådmannen starte en reguleringsplan for området der turnhallen og skytebanen er påbegynt. Hensikten med planarbeidet er å bygge turnhall med skytebane.

2. Anleggene bygges og organiseres for sambruk mellom LUS, turnforening og skytterlag.

3. Reguleringsprosessen skal bidra til løsning av trafikk- og parkeringsproblemer i området ved LUS, Holtahallen og turnhallen/skytebanen, ved at reguleringsområdet gjøres tilstrekkelig stort.

4. Naboene skal involveres og forsøkes hensyntatt.

– Å bygge ferdig der vi har begynt nå koster seks millioner kroner. Legger vi på seks millioner kroner så får vi det. Vi vil også ta frem at det blir kompliserende for Borkedalen og skoleutbyggingen dersom hallen legges der. Samfunnsmessig sett og ut fra brukernes ønsker og behov så mener vi det er best. Så er det uendelig uheldig hvordan naboene er behandlet. Å fortsette er på en måte provoserende for naboene. Vi mener det er andre ting enn de byggmessige som er utfordrende for naboene. Derfor må vi inn og se på parkering og trafikkløsninger. Vi mener det er mulig å få til et konstruktivt samarbeid, forklarte Otto Randøy (H) som var hentet inn som varamedlem i saken fordi ordfører Einar Holmer-Hoven ble erklært inhabil.

Opprinnelig hadde Randøy med et punkt som påla Lillesand Ungdomsskole å bruke turnhallen i sitt forslag, men dette ble tatt ut etter reaksjoner fra andre formannskapsmedlemmer.

– Hva ligger i et pålegg om sambruk. Skal man pålegge ungdomsskolen å bruke hallen i sin gymundervisning? Spurte Arbeiderpartiets gruppeleder.

– LUS har vært litt mindre interessert i sambruk enn det vi mener de burde være. Derfor finner vi naturlig å presisere det, svarte Randøy, som imidlertid valgte å trekke forslaget for å samle bredt flertall for sitt forslag.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Inger Vollstad ba om en forklaring på Høyres ønske om å regulere trafikale løsninger og parkering på nytt.

– Ligger det ikke i kortene at trafikkløsninger er en del av reguleringsarbeidet uansett? spurte Ap-politikeren.

– Det er ikke bare turnhallen og skytehallens parkerings og trafikkløsninger som er dårlig ivaretatt. Det er behov se om igjen for hele området her oppe, sa Randøy.

Les også
Turnhallen kan koste 40 millioner kroner
Les også
Vil vite prisen på ny turnhall ved Borkedalen skole
Les også
Høyre fikk ikke flertallet med på turnhall-avgjørelse
Les også
Turnhall-utsettelse
Les også
Ber om kulturskole på turnhall-tomta

Dyr løsning

– Vi lander nok ned på løsning tett på Høyre sitt. Kostnadene for ingenting er så høy at vi bør fortsatt arbeidere videre for å finne en løsning der arbeidet er påbegynt, sa Oddbjørn Kylland (Sp).

Pensjonistpartiet fremmet forslag om at skytehallen ferdigstilles ved LUS og at turnhall bygges ved Møglestuhallen.

– Vi ønsker ikke å starte reguleringsprosess. Det er svært uheldig for naboene å videreføre prosessen som er igangsatt når det ikke er noe å gå på når det gjelder høyder. Jeg tror vi kan få en god samlokalisering ved Møglestuhallen, hvor det heller ikke er private boliger i nærheten. Det er litt dyrere enn Høyres forslag, men mest riktig, sa Agnete Flørenæs Knudsen (Pp).

– Vi føler at vi har måttet stå for andres vedtak og så baller det på seg. Vi må bli flinkere til å utrede først og vedta etterpå. Den beslutning vi har tatt er med vond smak i munnen. Det er nok noen i gruppen som føler at saken er ugrei, men flertall i gruppen lander på rådmannens forslag. Vi har akkurat hatt en skolesak hvor Pensjonistpartiet kunne brukt disse 10 ekstra millionene til sin hjertesak om å bevare Brentemoen skole, sa Cecilie Knibe Kroglund (Ap), som ikke ville pålegge LUS å bruke den nye hallen.

– Jeg håper flertallet i bystyret vil være med på å se på trafikkavviklingen i hele området. Det bør absolutt gjøres noe her, sa Kristin Gustavsen (H).

– Debatten viser at det er god sammenheng mellom investering og tjenestetilbud. Det skulle tilsi at vi går for det billigste alternativet, men det er flere momenter her. Å tydeliggjøre at vi er villig til å gi naboene mest mulig igjen når det gjelder trafikkavviklingen er et viktig argument, sa Espen Lia (SV).

Varaordfører Geir Svenningsen (KrF) valgte å støtte Pensjonistpartiets forslag, men varslet at partiet ikke er ferdig med bahandlingen av saken.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Det er ikke bare Ap som jobber hardt internt for å se på løsningene. I dag stemmer jeg for Pensjonistpartiets forslag, men vi har ikke landet prosessen i partiet. Så langt veier hensynet til naboene høyt for oss, forklarte Svenningsen.

Etter en avklaringsrunde om hvilke forventninger som lå i forslaget om regulering av trafikkforholdene ble Høyrers forslag vedtatt med sju mot to stemmer.

Les også
Avgjørelse i turnhall-sak: – Denne saken gjør meg flau. Skikkelig flau
Les også
Rådmannen fremmer to turnhall-forslag til bystyret
Les også
Fratar administrasjonen myndighet
Les også
Øker gjelda for å betale for ungdomsskolen